Lunes, 11 de diciembre de 2017

 youtube_20_color Visita nuestro canal Youtube

Legislación catalana referente a entidades de inspección y laboratorios

Decret 383/2006, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el procediment d'habilitació d'entitats d'inspecció tècnica i laboratoris d'assaigs previs d'homologació de màquines recreatives i d'atzar i d'altres materials de joc i apostes.(DOGC núm. 4743, de 19.10.2006)
ver pdf »

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner